מחוץ לגבול

בין אם התמונה המקורית שלכם היא צבעונית ובין אם בצבע, יש באפשרותנו להבדיל ולצבוע חלקים בה. אנחנו מסוגליםהטכניקה הבאה מאפשרת לצילום שלכן לצאת ""מחוץ לגבול" התמונה ולהקנות לה מימד שונה.