תמונות לתיק עבודות

בדוגמאות הבאות ניתן לראות כיצד אנו מחליפים את הרקע המקורי של התמונה ברקע סטרילי, רקע המדמה צילום סטודיו.היה עלינו להסיר את הרקע המקורי, ליצור רקע חדש, להוסיף הצללה מתאימה ותאורה ע"פ הצורך.

תמונות לתיק עבודות

בדוגמאות הבאות ניתן לראות כיצד אנו מחליפים את הרקע המקורי של התמונה ברקע סטרילי, רקע המדמה צילום סטודיו.היה עלינו להסיר את הרקע המקורי, ליצור רקע חדש, להוסיף הצללה מתאימה ותאורה ע"פ הצורך.