החלפת רקע לתמונות

בדוגמאות הבאות ניתן לראות כיצד אנו מחליפים את הרקע המקורי של התמונה ברקע אחר. אנו בעצם "שותלים" את העצם הראשי ברקע שונ לגמרי.
היה עלינו להסיר את הרקע המקורי, ליצור רקע חדש, להוסיף הצללה מתאימה ותאורה ע"פ הצורך

החלפת רקע לתמונות

בדוגמאות הבאות ניתן לראות כיצד אנו מחליפים את הרקע המקורי של התמונה ברקע אחר. אנו בעצם "שותלים" את העצם הראשי ברקע שונ לגמרי.
היה עלינו להסיר את הרקע המקורי, ליצור רקע חדש, להוסיף הצללה מתאימה ותאורה ע"פ הצורך